En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Stikkord: prevention

Henrik Vogt intervjuet i New York Times

av 16. mai 2019 i Mediebidrag
Henrik Vogt intervjuet i New York Times

Henrik Vogt ved AFE Trondheim er nylig intervjuet i New York Times med utgangspunkt i sitt doktorgradsarbeid. Han disputerte i 2017 med avhandlingen «Systems medicine as a theoretical framework for primary care medicine. A critical analysis» her på NTNU. I intervjuet sammenligner han den nye omics-preventive medisinen som «teppebombing» av kroppen. Her er et utdrag […]

Les videre »

Sterk allmennmedisinsk deltagelse på konferansen Preventing Overdiagnosis 2018

Sterk allmennmedisinsk deltagelse på konferansen Preventing Overdiagnosis 2018

To av keynote-foreleserene ved den internasjonale kongressen  Preventing Overdiagnosis har tilknytning til AFE Trondheim. Henrik Vogt holdt foredrag om Big Data og overdiagnostikk (Overdiagnosis 2.0), mens Halfdan Petursson snakket om status i risikomedisinen knyttet til hjerte-kar-sykdom (Overdiagnosis in Risk Prevention). Linn Getz hadde sammen med Stefan Hjørleifsson og Iona Heath en workshop om «Good doctoring: […]

Les videre »

Precision medicine in the clouds

Precision medicine in the clouds

Henrik Vogt har fått på trykk en kommentar-artikkel i Nature Biotechnology, med tittelen:  Precision medicine in the cloudes som handler om en kritikk av P100-studien, den første P4-studien (Hood et al). To the Editor: A billion-dollar question is  whether precision medicine (also known as  personalized, ‘P4’ or systems medicine) can substantially increase the utility of […]

Les videre »

Topp