En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Stikkord: precision medicine

How precision medicine and screening with big data could increase overdiagnosis

av 13. september 2019 i Tidsskriftsartikkel
How precision medicine and screening with big data could increase overdiagnosis

Henrik Vogt har fått artikkelen How precision medicine and screening with big data could increase overdiagnosis på trykk i BMJ. Tema for artikkelen er hvordan bruk av nye monitoreringsteknologier kan gi mye mer overdiagnostikk og spesielt i primærhelsetjenesten. Artikkelen bygger videre på Henriks phd-arbeid som han disputerte på i 2017, System medicine as a theoretical […]

Les videre »

Henrik Vogt intervjuet i New York Times

av 16. mai 2019 i Mediebidrag
Henrik Vogt intervjuet i New York Times

Henrik Vogt ved AFE Trondheim er nylig intervjuet i New York Times med utgangspunkt i sitt doktorgradsarbeid. Han disputerte i 2017 med avhandlingen «Systems medicine as a theoretical framework for primary care medicine. A critical analysis» her på NTNU. I intervjuet sammenligner han den nye omics-preventive medisinen som «teppebombing» av kroppen. Her er et utdrag […]

Les videre »

Precision medicine in the clouds

Precision medicine in the clouds

Henrik Vogt har fått på trykk en kommentar-artikkel i Nature Biotechnology, med tittelen:  Precision medicine in the cloudes som handler om en kritikk av P100-studien, den første P4-studien (Hood et al). To the Editor: A billion-dollar question is  whether precision medicine (also known as  personalized, ‘P4’ or systems medicine) can substantially increase the utility of […]

Les videre »

Topp