En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Tidsskriftsartikkel

Ny infrastruktur for allmennmedisinsk forskning

av 29. januar 2019 i Tidsskriftsartikkel

Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten (PraksisNett) rekrutterer nå legesentre fra hele landet. I den forbindelse har ledelsen for PraksisNett skrevet en artikkel i Tridsskriftet. Du finner lenken HER. Egil Fors fra AFE Trondheim er leder av PraksisNett Midt (NTNU) og sammen med Pål Jørgensen arbeider han med å rekruttere legesentre fra Midt-Norge. PraksisNett vil gjøre det mulig […]

Les videre »

Essay om belastende barndomserfaring som en viktig kilde til sykdom

Essay om belastende barndomserfaring som en viktig kilde til sykdom

Anna Luise Kirkengen ved AFE Trondheim har skrevet et essay som omhandler en viktig kilde til sykdom; belastende barndomserfaring. Leseren tas med på en historisk reise som starter i London i 1854 med John Snow, og slutter i San Francisco i vår tid, der legen Nadine Bruke Harris bor og arbeider. Lenke finner du HER […]

Les videre »

Artikkel om ny klassifikasjon av kroniske smerter

av 29. januar 2019 i Tidsskriftsartikkel
Artikkel om ny klassifikasjon av kroniske smerter

Kronisk (langvarig) smerte er et stort helseproblem, men har i motsetning til akutt smerte vært lite forstått, og det har vært manglende konsensus om årsakssammenhenger og behandling. Hele det kommende nummeret i tidsskriftet PAIN er satt av til den nye klassifikasjonen av kronisk smerte i ICD-11 i spesialisthelsetjenesten og ICPC i primærhelsetjenesten med bruk av […]

Les videre »

Studie om tidlig ultralyd i svangerskapet

av 5. januar 2019 i Tidsskriftsartikkel
Studie om tidlig ultralyd i svangerskapet

En nylig publisert studie i BMC Pregnacy and Childbirth viser at 95 % alle gravide kvinner på Island får utført tidlig ultralyd. Det er forskergruppens inntrykk at mange av undersøkelsene utføres på private gynekologiske klinikker, dvs ikke i regi av den offentlige svangerskapsomsorgen. På det tidspunktet studien ble gjennomført (2009-10) valgte 78 % av de […]

Les videre »

Stroke follow-up in primary care: a prospective cohort study on guideline adherence

av 3. desember 2018 i Tidsskriftsartikkel
Stroke follow-up in primary care: a prospective cohort study on guideline adherence

Stipendiat Rune Aakvik Pedersen ved AFE Trondheim har publisert artikkelen «Stroke Follow-up in primary care:  a prospective cohort study on guideline adherence» i  BMC Family Practice. Medforfattere er Halfdan Petursson og Irene Hetlevik. The purpose of this study was to investigate to what degree patients who have suffered a stroke are followed up in general […]

Les videre »

Medical scientists and philosophers worldwide appeal to EBM to expand the notion of ‘evidence’

Medical scientists and philosophers worldwide appeal to EBM to expand the notion of ‘evidence’

Anna Luise Kirkengen og Linn Getz fra AFE Trondheim har sammen med et nettverk av 42 leger og filosofer, bidratt til et opprop om «evidens» som er publisert i BMJ. «The rapid dominance of evidence-based medicine has sparked a philosophical debate concerning the concept of evidence. We urge that evidence-based medicine, if it is to […]

Les videre »

Physical diagnoses in nursing home residents – is dementia or severity of dementia of importance?

Physical diagnoses in nursing home residents – is dementia or severity of dementia of importance?

Anne Helvik har veiledet medisinstudentene Live Bredholt Jørgensen  og Berit Marie Thorleifsson som har skrevet en hovedoppgave som nå er publisert som vitenskaplig artikkel i BMC med tittelen: «Physical diagnoses in nursing home residents – is dementia or severity of dementia of importance?»    Studien viser at sykehjemsbeboere med demens var registrert med færre somatiske diagnoser […]

Les videre »

Å ta pasientens historie på alvor

Å ta pasientens historie på alvor

Lotte Hvas som er tilknyttet Forskningsenheten i København, har sammen med Linn Getz, AFE Trondheim, skrevet artikkelen: Tag patientens historie  alvorligt – en narrativ tilgang til arbejdet i almenpraksis Artikkelen er publisert  i det danske IPraksis – et tdsskrift for praksispersonale. At lytte til patienten og dennes historie har altid været en kernekompetence i almen […]

Les videre »

Precision medicine in the clouds

Precision medicine in the clouds

Henrik Vogt har fått på trykk en kommentar-artikkel i Nature Biotechnology, med tittelen:  Precision medicine in the cloudes som handler om en kritikk av P100-studien, den første P4-studien (Hood et al). To the Editor: A billion-dollar question is  whether precision medicine (also known as  personalized, ‘P4’ or systems medicine) can substantially increase the utility of […]

Les videre »

From wholes to fragments to wholes – what gets lost in translation?

From wholes to fragments to wholes – what gets lost in translation?

Les den siste artikkelen til Anna Luise Kirkengen; «From wholes to fragments to wholes – what gets lost in translation?» The highly demanding and, in a certain sense, unique, working conditions of general practitioners (GPs) are characterized by two phenomena: First, they involve an increasing familiarity with individual patients over time, which promotes a deepening […]

Les videre »

Topp