En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Ny artikkel om smerteaksept og funksjon

av 24. august 2020 i Tidsskriftsartikkel

En ny artikkel med tittelen «Pain Acceptance and its impact on function and symptoms in fibromyalgia» er nylig publisert i Scandinavia Journal of Pain. Førsteforfatter er medisinstudent Synne Flatlandsmo Tangen og artikkelen bygger på hennes hovedoppgave. Veiledere/medforfattere er blant annet Egil Fors, Anne S Helvik ved AFE Trondheim.

Synne Tangen Foto: Privat

Tradisjonelt har behandling for kroniske smerter vært rettet mot å redusere eller fjerne smerte, men dette er ikke alltid så enkelt å oppnå. Smerteaksept handler om å la smerten være der, uten forsøk på å fjerne, påvirke eller unngå den. I denne studien har forskerne undersøkt sammenhengen mellom smerteaksept og funksjonsnivå hos norske fibromyalgipasienter. De fant at pasienter med høy grad av smerteaksept rapporterer mindre symptomtrykk og bedre funksjon i det daglige, uavhengig av hvor sterke smerter de opplever. For behandlere kan dette være et nyttig perspektiv å ta med seg inn i møtet med fibromyalgipasienten

Stikkord: , , ,

Om forfatteren

Om forfatteren: .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Det er stengt for kommentarer.

Topp