En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Humor og sosial støtte; to av flere mestringsstrategier blant personer med demens

av 5. november 2019 i Tidsskriftsartikkel

Anne Helvik er medforfatter på en ny artikkel med tittelen «Balancing the struggle to live with dementia: a systematic meta-synthesis of coping» som nylig er publisert i BMC Geriatics.

Foto: NTNU

Personer med demens opplever tap som truer både deres autonomi og evne til å bidra i samfunnet. De har ofte uttalt funksjonstap, og frykt for fremtiden, samtidig som de er avhengig av hjelp fra andre. En økende mengde forskning fokuserer på hvordan mennesker med demens søker etter mening og opprettholdelse av livskvalitet, og hvordan de finner strategier for å leve med demens.

Målet med denne systematiske metasyntesen var å tolke og syntetisere kunnskap om hvordan personer med demens opplever mestring.

Studien indikerer at personer med demens mestrer sin sykdom på ulike måter, og bruker flere parallelle strategier. To essensielle ressurser for mestring som var gjennomgående for hele materialet var bruk av humor og sosial/emosjonell støtte. Humor er en viktig personlig ressurs som kan brukes aktivt for å håndtere symptomene på demens. Ved å le i stedet for å gråte, kan humor brukes som en beskyttelse i overveldende situasjoner. En kan på denne måten redusere stress og fremkalle positive følelser. Sosial og emosjonell støtte er eksterne ressurser til mestring og beskriver støtte og praktisk hjelp mottatt fra andre; familie, venner og andre forhold. Sosial støtte er viktig for å takle økende krav i livet for personer med demens

Denne artikkelen bidrar med en innsikt som er viktig i demensomsorgen for å legge til rette for et støttende miljø.

Stikkord: , , ,

Om forfatteren

Om forfatteren: .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Det er stengt for kommentarer.

Topp