En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Økning i forekomst av toalettvansker hos eldre

av 28. august 2019 i Tidsskriftsartikkel

Medisinstudent Frida Grimsland har under veiledning av Anne Helvik skrevet og fått publisert en artikkel basert på hennes hovedoppgave fra 2017. Artikkelen med tittelen Toileting difficulties in older people with and without dementia receiving formal in‐home care—A longitudinal study er publisert i tidsskriftet Nursing Open.

Denne studien har undersøkte forekomst av toalettvansker over tid blant eldre mennesker som mottar tjenester fra kommunal hjemmetjeneste, og sammenlignet grupper av eldre med og uten demens. Toalettvansker vil si at deltakerne har urin- og eller avføringsinkontinens og eller vanskeligheter med å komme seg på toalettet. Forskerne fant en merkbar økning i forekomst av toalettvansker blant deltakerne gjennom oppfølgingsperioden. På alle tidspunkter hadde gruppe av eldre med demens oftere toalettvansker enn gruppen uten demens. Studien taler for at man bør ha økt fokus på vanskeligheter knyttet til toalettbesøk, inkludert inkontinens og funksjonsnedsettelse i alderdommen og særlig hos de som har demens. Det er viktig at helsepersonell er oppmerksomme på slike problemer som fortsatt er tabubelagt, og ofte derfor ofte også underrapporteres.

Foto (privat): Frida Grimsland

Stikkord: , , ,

Om forfatteren

Om forfatteren: .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Det er stengt for kommentarer.

Topp