En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

På tide å utfordre den hellige treenighet innen forebygging

av 19. mai 2019 i Mediebidrag

Bente Prytz Mjølstad har skrevet et debatt-innlegg i Dagens Medisin etter å ha deltatt på DM Arena og diskutert folkehelse, forebygging og fedme. Fedme er et økende helseproblem og den nye folkehelsemeldingen kritiseres for ikke å legge stor nok vekt på fedme som samfunnsproblem – og for å mangle konkrete tiltak som kan endre befolkningens levevaner. Kosthold, mosjon og røyking blir sett på som de tre viktigste områdene for å forebygge sykdom. Men også belastende livshendelser kan føre til alvorlig fedme, noe som er mindre kjent.  Derfor er det gledelig at den nye folkehelsemeldingen er opptatt av å skape trygge oppvekstvilkår for barn.

Foto: Mariana Bryk

Utdrag fra kronikken:

– Det er en utbredt holdning i befolkningen, og blant noen fagfolk, om at fedme er selvpåført og uttrykk for manglende viljestyrke. Internasjonal forskning viser at mange bærer på emosjonell bagasje i form av vonde livshistorier som gir opphav til følelsesstyrt overspising, sier fastlegen, som mener dette bør få konsekvenser for behandlingstilbudet.

– Dette krever at helsetjenesten i større grad jobber helhetlig og integrerer psykologisk tilnærming i utredning- og behandlingstilbudene. Ikke minst bør det få betydning for hvordan vi tenker om forebygging.

Stikkord: , , , , ,

Om forfatteren

Om forfatteren: .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Det er stengt for kommentarer.

Topp