En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Pasienter med fedme havner mellom to stoler

av 25. februar 2019 i Mediebidrag

Mellom 30-40 % av pasienter på fedmeklinikken ved St Olavs hospital har overspisningslidelse. Lidelsen knyttes ofte til vonde livserfaringer og pasientene havner ofte mellom to stoler i helsevesenet. Men nå har denne pasientgruppen fått et nytt psykologisk tilbud ved DPS på Stjørdal.

At fedme kan knyttes til vonde livserfaringer stemmer overens med internasjonal forskning, og et nytt NTNU-forskningsprosjekt. Legestudentene Ida Foyn Gundersen og Elin Stranden har i sin hovedoppgave gått i dybden på livshistorien til en rekke fedmepasienter, og finner at fedme ikke bare bunner i matinntak, fysisk aktivitet, gener og tilgang til kalorirk mat.

Prosjektet ble nylig omtalt i et medieoppslag i NRK – se lenke HER

Prosjektet er veiledet av Linn Getz og Bente Prytz Mjølstad ved AFE Trondheim. Faglige medarbeidere er Anna Luise Kirkengen og Kai Brynjar Hagen. Prosjektet vil danne grunnlag for en vitenskapelig artikkel

Stikkord: ,

Om forfatteren

Om forfatteren: .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Det er stengt for kommentarer.

Topp