En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Allmennmedisinsk bidrag på nasjonal smertekonferanse

Linn Getz fra AFE Trondheim, NTNU, holdt 3. januar 2019 plenumsforedrag om «Multimorbiditet i primærhelsetjenesten» på Norsk Smerteforenings (NOSF) fagkonferanse 2019 på Rikshospitalet. Egil Fors, også AFE/NTNU, deltok som ordstyrer, og over 400 deltok på Norsk smerteforenings årskonferanse. Lenke til nettsiden hvor konferansen omtales finner du HER

Foto: Egil Fors

Stikkord: , , ,

Om forfatteren

Om forfatteren: .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Det er stengt for kommentarer.

Topp