En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

AD/HD medisinering; svakt vitenskapelig grunnlag

Henrik Vogt ved AFE Trondheim har sammen med Charlotte Lunde har skrevet en kronikk i TDNLF om kunnskapsgrunnlaget for AD/HD-medisinering.

Kronikken har utløst god debatt i TDNLF som forfatterne svarer på.

«Nye kunnskapsoppsummeringer viser over tid tynt kunnskapsgrunnlag for bruk av metylfenidat og amfetaminer i behandlingen av barn og unge med diagnosen AD/HD. Det bør få konsekvenser for helsetjenestens oppfølging og forståelse av disse pasientene»

Om forfatteren

Om forfatteren: .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp