Nå er det vanlige folks tur til å ha en stemme i forskning og innovasjon. Med et delvis lånt slagord fra fjorårets stortingsvalg inviterte AFINO, NTNU og Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS) til debatt på Arendalsuka.

For norsk forskning er alt annet enn best i klassen på medvirkning, i betydningen å gi Per og Kari fra alle samfunnslag og profesjoner en stemme i det som skjer. Det gjelder både hva som skal skje, hvordan og når.
Det mener i alle fall Ellen Marie Forsberg, direktør i Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS) og Siri Granum Carson, direktør i NTNU Oceans og leder i AFINO.
– En påstand er at forskere bør få holde på i fred med det gjør, fordi alle andre ikke har nok kunnskaper til til å forstå. I Europa forøvrig har man lenge vært tydelige på å skape folkelig involvering, men det har ikke skjedd så mye i Norge, sa Forsberg.

Direktør i Teknologirådet, Tore Tennøe, under arrangementet på Arendalsuka. NORSUS-direktør Ellen-Marie Forsberg til venstre.

Forskning trenger innspill
Tore Tennøe fra Teknologirådet var en av flere inviterte innledere til å belyse problemstillinga. Han mener det definitivt nytter å involvere folk i forskning og utvikling. Og ikke bare at det nytter, men at forskerne trenger innspillene fra kvinnen og mannen utenfor eget miljø.
– Det var vårt mandat da Teknologirådet ble etablert å involvere vanlige folk. Bred involvering skaper legitimitet og forståelse for forskningen, sa han.

Med og for folk
Seniorforsker Harald Throne-Holst ved SIFO sa det enda sterkere:
– Forskning og innovasjon er alt for viktig til å overlates til forskerne alene, fastslo han.
Throne-Holst mener involvering i langt sterkere grad må handle om at forskerne utfører forskningen “med” og “for” folk, ikke “til” eller “om”.
Siri Granum Carson stilte det retoriske spørsmålet om forskerne har seg sjøl å takke for at de oppfattes som elitistiske, da hun ledet politikerdebatten som avrundet arrangementet ombord på det gamle hurtigruteskipet “MS Lofoten”.

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (Rødt) og Siri Granum Carson, leder for AFINO og direktør for NTNU Havrom.

Politisk ansvar
Stortingspolitiker Alfred Bjørlo (V) mente at også politikere har et ansvar for hvordan de snakket om håndterte forskningsrelaterte saker.
– Det er viktig å få forskningen ut i bedriftene, og der har Norge mye å gå på, mente han.
Lise Selnes (Ap) mente det var utrolig viktig med mer involvering.
– Hvordan skal vi få vanlige folk til å forstå de store og viktige samfunnsspørsmålene uten å involvere dem også i dette. Uten involvering er det utrolig vanskelig å få gjennomslagskraft for noe som helst, sa hun.


Hovedfoto: Stortingspolitiker Alfred Bjørlo (V), Siri Granum Carson,  AFINO-leder og direktør NTNU Oceans og stortingspolitiker Sofie Marhaug (Rødt).
Alle foto: Rolf Ivar Svensli/NTNU.