Etter terroren mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdo lever journalist Zineb El Rhazoui med politibeskyttelse på hemmelig sted. Sist uke var hun gjest på et arrangement i regi av AFINO og BI.

Zineb El Rhazoui er menneskerettighetsforkjemper og islamkritiker, og var i 2015 en av Charlie Hebdos mest profilerte journalister da terroren rammet satiremagasinet.  
Med beskyttelse av Politiets sikkerhetstjeneste deltok hun sist uke på et arrangement på BI i Oslo,
ledet av førsteamanuensis Kristian Alm ved Kommunikasjon og Kultur ved BI.
Arrangementet var en del av WP6 i AFINO, The Nordic Sustainable Innovation Dialogue Series og masterstudiet Sikkerhetsledelse på BI, som Alm har fagansvar for.

Stadige trusler
I samtalen på Alumniseminaret snakket Alm med El Rhazoui om fasene i hennes liv, om hennes utdannelse og modige arbeid som journalist i Marokko og Frankrike, før, under og etter terror-angrepet.
Samtalen fokuserte særlig på de sikkerhets-utfordringer hun, andre journalister og deres medie-institusjoner stilles overfor i en tid hvor islamister tar i bruk terror for å stoppe ytringsfriheten som journalistene og medie-institusjonene er profesjons-etisk forpliktet på å stå som garantister for. I denne forbindelse ble fokus særlig rettet mot fremveksten av en institusjonell infrastruktur i Frankrike de siste fire tiår, der tallet har økt fra et titalls til 2500 moskeer. De fungerer nå som skjulte og tunge ideologiske støttespillere for disse religiøse ekstremistene.

Uunnværlig beskyttelse
Samtalen på BI fokuserte i tillegg på at beskyttelsen fra sikkerhetspoliti internasjonalt så vel som nasjonalt er en nødvendig og historisk sett ny forutsetning for at medie-institusjoner så vel som aktivister likevel kan være innovative og ansvarlige  ved å ta sitt samfunnsoppdrag på alvor og skrapt kritisere slik ekstremisme –  uten å la truslene om og frykten for voldsbruk føre til selvsensur og en nedkjølt debatt.

Foto: Rikke Cecilie Keim, BI.

Kristian Alm
Kristian Alm
Associate professor at BI Norwegian Business School

Kristian Alm is a researcher at the Norwegian Business School (BI) in Oslo. He is specialized in interdisciplinary ethics in modern organizations. Kristian is also the leader of WP 6 in AFINO, The Nordic Sustainable Innovation Dialogue Series. Read more about Kristian at AFINO's webpage.