I AFINOs arbeidspakke 5 som ledes av BI utvikler vi case-studier med fokus på bedrifter og samfunn. Vårt første case omhandler petroleumsnæringens møte med klimautfordringene, som er en av Norges og andre petroleumsnasjoners store utfordringer.

I mars kick-startet vi med en tidlig versjon ved å introdusere caset til studenter ved BIs Executive Master of Management in Energy. I tråd med myndighetenes coronaregime ble masterprogrammet kjørt digitalt fra studio på BI, noe som førte til interessante meningsutvekslinger på tvers av fem kontinenter.

Store variasjoner i klimastrategi blant petroleumsselskaper

Caset dokumenterte vidt forskjellige klima- og petroleumsstrategier verden over. Mens europeiske selskaper med Equinor og BP i spissen har tatt «avant-garde» posisjoner og flagget klimanøytralitet i de neste tiårene, tar russiske, saudiarabiske og amerikanske selskaper langt mer petroleumsfokuserte posisjoner. Det samme gjelder til dels de kinesiske. Utenfor Europa gjøres klimaarbeidet primært i andre selskaper. Latinamerikanske og afrikanske selskaper ser seg nødt til å prioritere korrupsjons-, effektiviserings- og styringsutfordringer fremfor klima i første omgang.

Ulike klimastrategier skyldes ressursforskjeller i selskapenes hjemland

Caset inspirerte 35 studenter fra store deler av verden til bred diskusjon av petroleumsindustriens klimastrategier. Studentene, hvorav mange jobbet i energiselskaper, hadde stor forståelse for selskapenes forskjellige valg og fremhevet at disse valgene til dels gjenspeiler ressursforskjeller i selskapenes hjemland. Europa er i en spesiell situasjon med få petroleumsressurser og tjener dermed på avkarbonisering, mens tunge oljeland som Russland, Saudi-Arabia og USA er i motsatt posisjon. En av konklusjonene som mange landet på var at avkarbonisering av økonomien nok ikke ville komme fra produsentselskaper og produsentland, men heller fra konsumentland. Norge var i så måte tilsynelatende et unntak, men mange så Equinors langsiktige nedtrappingsplan for olje og opptrapping av vind som noe som gjenspeiler at Norge går mot slutten av sine oljereserver.

Caset videreutvikles med syv regioner og vil være klart høsten 2020

AFINOs arbeidsgruppe ved BI jobber nå med å videreutvikle dette caset med syv regioner: Europa, USA, Kina, Saudi-Arabia, Russland, Latin-Amerika og Afrika, med ledende oljeselskaper i hver region i fokus. Vi håper å ha caset klart til høstsemesteret 2020 for diskusjon i stakeholderfora, og til videre bruk i master- og executive undervisning på BI.

Profile photo of Atle Midttun
Atle Midttun
Professor emeritus at BI Norwegian Business School | Website

Atle Midttun is project associate in AFINO's research group Illustrative Nordic Cases on Sustainability. Read more about Atle on AFINO's webpage.