Viktige datoer

Uke 34 (21.-25.august 2017)
Introkurs master (How to do Science)

15. september
Frist for eksamensmelding
Bekreftelse av utdanningsplan
Frist for betaling av semesteravgift (høst)

20.januar
Frist for innlevering av masteravtale og prosjektbeskrivelse

14 dager før eksamensdato (høst/vår)
Frist for annullering av eksamensmelding

1. desember

Frist for undervisningsmelding i vårens adgangsbegrensede emner  

1. februar
Frist for eksamensmelding
Bekreftelse av utdanningsplan
Søknad om tilrettelagt eksamen
Frist for betaling av semesteravgift (vår)

1.mars
Frist for innlevering av masteravtale og prosjektbeskrivelse

Frist for søknad om opptak til masterprogram 

1. juni
Frist for undervisningsmelding i høstens adgangsbegrensede emner