Undervisning og veiledning

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid hvor veileder gir innspill og kommentarer til studentens oppgaveskriving. Veiledningsrammen for hver masteroppgave er 40 timer pr år. Om studenten velger å utføre masteroppgaven ved instiuttet, anbefaler vi å velge oppgave knyttet til pågående prosjekter.  Det anbefales å avtale faste møter med veileder ved inngåelse av mastergradsavtalen, for eksempel hver andre uke.

 Selv om du er opptatt som masterstudent må du melde deg opp til emnene du skal ta (stud.web).

Alle studenter som tar mastergrad ved Institutt for biologi må ta emnene BI3091 – Spesialpensum til master og Eksperter i Team (EiT)

De øvrige obligatoriske emnene for de ulike retningene finner du i Studiehåndboken for Realfag  eller i Studiehåndboken for Internasjonale masterprogram 2014/2015.

 

Foto