Velkommen til masterstudiet

– Ved Institutt for biologi

Vi vil ønske deg velkommen til et spennende og utfordrende studium, og til et flott studiemiljø her ved Institutt for biologi! Vi som er ansatt ved instituttet vil gjøre vårt beste for at du vil trives her, og at du tilegner deg kunnskap og ferdigheter som kvalifiserer deg for arbeidsoppgaver i fremtidens kunnskapssamfunn.

Ved Institutt for biologi drives det forskning innen akvakultur, bioteknologi, celle– og molekylærbiologi, etologi, evolusjonsbiologi, fysiologi, miljøtoksikologi, marinbiologi, naturressursforvaltning og økologi. Gjennom et tett samarbeid med andre NTNU-institutter, NINA, SINTEF samt andre nasjonale og internasjonale partnere er tverrfaglig forskning en viktig del av virksomheten. Instituttet huser et dynamisk og internasjonalt forskningsmiljø, gjennom blant annet deltagelse i nordiske og europeiske forsknings- og utvekslings-programmer. Marin forskning er pekt ut av NTNU som ett av sine 6 satsingsområder. Ved instituttet er også molekylærbiologi et strategisk satsningsområde.


En mastergrad ved Institutt for biologi kan være orientert både mot grunnforskning og anvendt forskning, og gir deg ett godt arbeidsgrunnlag innenfor en rekke yrker. Du får fordype deg i de teorier og metoder som finnes innen de ulike områdene.

Masterprogram ved Institutt for biologi
MSc in Environmental Toxicology and Chemistry
MSc in Marine Coastal Development
MSc in Natural Resources Management
MSc in Biology
MSc in Biotechnology
Lektorutdanning i realfag (5 år)
Master i bioteknolog (5 år)
Foto

Wed, 18 Apr 2018 20:37:50 +0200

Ved spørsmål vedr. studiene i biologi, ta gjerne kontakt med Lisbeth Aune eller IngunnYttersian.

Viktige skjema:

Oppstart masterstudiet

Avslutning masterstudiet