Registrering

Gå inn på stud.web og godta utdanningsplanen din, dette er viktig!!!

 For studenter utenfra med bachelorgrad fra andre universitet/høyskoler:

Etter at du har takket ja til studieplassen ved NTNU, får du tilsendt et brev som blant annet inneholder en firesifret pinkode. Ved hjelp av pinkoden og fødselsnummeret ditt vil du på Studentweb (https://studentweb.ntnu.no) finne den betalingsinformasjonen som er nødvendig for å betale semesteravgiften, og for å godta utdanningsplan.

Semesterregistrering/ bekreftelse av utdanningsplan
For å få adgang til undervisning, eksamen, læringsstøttesystemet It's learning, NTNUs datanett, og få tilsendt semesterkort og nøkkelkort, må du være semesterregistrert. Derfor er det viktig at du registrerer deg så fort som mulig. Hvis du er tatt opp til et studium på 60 poeng eller mer, skal du ved studiestart bekrefte en utdanningsplan. Dette gjøres på studweb. Du finner planen ved å trykke på «Utdanningsplan» på åpningsbildet på dette nettstedet. Følg prosedyren, legg inn emnene for inneværende semester og avslutt med «Bekreft». Da er du registrert som student i dette semesteret. Gå deretter videre på studweb og undervisningsmeld deg til emnene du vil ta dette semesteret.

Eksamensoppmeldingen skjer også via Studentweb. Klikk på «Semesterregistrering» på åpningsbildet og følg instruksjonen videre. På StudentWeb vil det stå «Vurderingsmelding» (Vurd.meld.). Her skal du skrive inn emnekodene på de emnene du planlegger å ta eksamen i. Emnekodene kan du søke fram i Studentweb, bak knappen «Finn emne». Du finner dem også i en av studiehåndbøkene. Når alle formalitetene er i orden, blir semesterkortet ditt sendt til semesteradressen din. Semesterkortet er en kvittering som blant annet skal brukes på eksamen.

Studiebevis
Dette får du ved Fellestjenesten i sentralbyggene (Gløshaugen), og på vaktmesterkontoret (Dragvoll).

Datatilgang
Når semesteravgiften er betalt, får du brev i posten med pinkode. Denne må du ha for å få tilgang til datasystemet ved NTNU. For å opprette en brukerkonto, gå inn på https://bdb.itea.ntnu.no/aktivering. Her bruker du pinkoden og fødselsnummeret ditt.

Biblioteket

Lån av bøker fra biblioteket er gratis. Kopikort for kopiering av artikler må man betale for, og denne kostnaden bør man avtale med veileder ved skriving av masteravtale. Universitetsbiblioteket (NTNU UB) betaler for en del elektroniske tjenester som ansatte og studenter ved NTNU har gratis tilgang til. Så lenge man er på en datamaskin på NTNUs nettverk vil dette fungere automatisk. Løsningen for off-campus tilgang vil være å benytte en VPN klient. Man kan også bestille kopier av artikler via nettet, men vær oppmerksom på at dette kan koste relativt mye.