Fakultet for naturvitenskap

Institutt for biologi

Det er et stort behov for mer kunnskap om naturens mangfold, sammenhenger og mekanismer for å kunne forstå livet på jorden. Institutt for biologi bidrar med forskning og undervisning for å øke vår kunnskap om naturen på alle nivå, fra gener til økosystemer.

Vi prioriterer globale utfordringer innen: klima, biodiversitet, forurensing og bærekraftig naturressurs-utnyttelse.

Institutt for biologi er et av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Om Institutt for biologi

Kontakt

  postmottak@bio.ntnu.no

  Høgskoleringen 5, Realfagbygget D1-137

Postadresse

Institutt for biologi NTNU
7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse

  Ansatte ved Institutt for biologi

Hva er biologi ved NTNU?

  Hva er biologi ved NTNU?