Utvekslingssemester til UNIS

Studieløp BBI med et semester på UNIS
6.sem ST2304 BI2064 BI2065 valgbart emne
5.sem TBT4102 ST0103 Perspektivemne valgbart emne
4.sem AB2002 Marin arktisk biologi AB203 Arktisk miljøforvaltning
3.sem BI1006 BI1007 MA0001 EXPH0004
2.sem BI1001 BI1002
1.sem BI1003 KJ1000

 

Studieløp BBI med et semester på UNIS
6.sem ST2304 BI2033 MA0002 BI2044
5.sem BI2034 ST0103 Perspektivemne BI2017
4.sem AB2002 Marin arktisk biologi AB203 Arktisk miljøforvaltning
3.sem BI1006 BI1007 MA0001 EXPH0004
2.sem BI1001 BI1002
1.sem BI1003 KJ1000
 
 
Studieløp BBI med et semester på UNIS
6.sem ST2304 BI2045 Perspektivemne valgbart emne
5.sem AB2004 Arctic Population Biology AB201 Arctic Terrestrial Biology
4.sem BI2044 MA0002 EXPH0004 valgbart emne
3.sem BI1006 BI1007 MA0001 ST0103
2.sem BI1001 BI1002
1.sem BI1003 KJ1000