Avslutte masterstudiet

Innlevering

Masteroppgaven skal leveres som en PDF-fil via systemet Digital Arkivering og Innlevering av Masteroppgaver (DAIM). Her finner du også svar på mange spørsmål omkring bl.a. format og fonter. Kontroller i god tid før fristen at de registrerte opplysningene angående veiledere i DAIM stemmer, da dette ikke kan endres uten å kontakte instituttet.

Tidspunkt for innlevering av masteroppgaven og avsluttende mastereksamen:

  •  Masteroppgaven skal leveres og eksamen avholdes innen utgangen av 4. semester.  Fristen er 15. mai i vårsemesteret. Eksamen i eventuelt spesialpensum og presentasjon/eksamen i oppgaven vil skje ca. 4 uker etter at oppgaven er innlevert. Oppgaven trykkes ikke (ønsker du en papirversjon av oppgaven, må du ta kontakt med trykkeriet Skipnes, se DAIM).

Målform og språk i masteroppgaven, jfr. Studieforskriftens § 43, punkt 8:

  • Masteroppgaver som skrives på norsk skal ha et sammendrag på engelsk eller et annet relevant fremmedspråk. Masteroppgaver som skrives på et ikke-skandinavisk språk skal ha et kort sammendrag på norsk. Studenter som skriver sin masteroppgave på et ikke-skandinavisk språk og som selv er fremmedspråklig, skal skrive et sammendrag på engelsk.

Utsettelse

Blir du forsinket på grunn av tekniske problemer med oppgaven/utstyret, sykdom eller andre forhold, kan du søke om utsettelse ved å sende skriftlig søknad til instituttet. Dersom masteroppgaven ikke leveres innen fristens utløp innberegnet godkjente utsettelser, ansees masteroppgaven for ikke bestått. Det tillates at ny eller revidert oppgave leveres én gang. Frivillig gjentak av bestått oppgave tillates ikke.

Spesialpensum

Spesialpensum er et individuelt teoretisk pensum i tilknytning til masteroppgaven. Eksamen i spesialpensum kan også avlegges tidligere i studiet. Pensum legges opp i samråd med veileder, og skal godkjennes av Institutt for biologi. Spesialpensum skal IKKE være en sentral del av masteroppgaven, men mer av oversiktskarakter. Det skal gi en bredere faglig forståelse og fortrinnsvis være av nyere dato. Litteratur som benyttes som pensum i fag på lavere grad godtas ikke! Eksamen i spesialpensum avlegges sammen med avsluttende mastereksamen. Søknad om godkjenning av spesialpensum bør leveres senest 4 uker før innlevering av masteroppgaven.