Om bioinformatikk

Bioinformatikk ved NTNU

Bioinformatikk er et viktig satsningsområde ved NTNU og kan beskrives som et tverrfaglig studie av biologiske problemstillinger ved hjelp av informatikk. Med dagens teknologi innen høykapasitetsanalyser på både gen og protein nivå, blir informasjonsnivået så enormt at behovet for integrering av informatikk i biologisk forskning er meget stort.

Bioinformatikk ved NTNU har en bred tverrfaglig forankring. Informatikk-delen av bioinformatikken finner man i informatikk-miljøet ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk (IME), med støtte fra statistikk-miljøet ved IME og kjemometri-miljøet ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT). Biologi-delen er forankret i det biologiske miljøet ved NT fakultetet og det medisinske miljøet ved Det medisinske fakultet (DMF).

Totalt er ca. 50 stipendiater, post docs og vitenskapelige ansatte involvert i bioinformatikk aktiviteter ved NTNU, og omlag 20 av disse arbeider aktivt med forskning som er direkte knyttet til bioinformatikk.

Bioinformatikk

Program for bioinformatikk - kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Laboratoriesenteret
Erling Skjalgssons g 1
Trondheim

Tlf: 72573359

Kontaktperson:

Jostein Johansen (MH)