Vincent C Müller

Vincent Mueller

Vincent C. Muller studerte filosofi med kognitiv vitenskap, lingvistikk og historie ved universitetene i Marburg, Hamburg, London og Oxford. Etter hans phD begynte han å studere fulltid ved Anatolia College/ACT, Thessaloniki (“4-4, minus buyouts). Han var Stanley J. Seeger Fellow ved “Princeton University” og James Martin Research Fellow ved Univeritetet i Oxford. Han er nå Filisofiprofessor ved “Anatolia College/ACT”,  “University Academic Fellow” ved “University of Leeds” og “Turing Fellow” ved “Alan Turing Institute, London”- samt president for “European Society for Cognitive Systems” og leder av “euRobotics topics group on ‘ethical, legal and socio- economic issues'”.

Fokuset for Mullers forskning er teori og etikk av forstyrrende teknologier, spesielt kunstlig intelligens. Han har publisert ca. 40 akademiske avhandlinger samt 15 redigerte volumer på filosofiens databehandling, filosofi av Al og kognitiv vitenskap, filosofi av språk, anvendt etikk, etc. (sitater: h- 13). Han har arrangert ca. 25 konferanser eller “Workshops” og presenterer om ett papir hver måned, vanligvis ved invitasjon. Muller arrangerer en konferanseserie om “Theory and Philosiphy og Al” og er hovedforsker av et EU- finansiert prosjekt om “Inclusive Robotics for a better Society” (INBOTS). Han har generert ca. 3,9 mil $ forskningsinntekt for hans institusjoner.

 

Vincent C. Müller studied philosophy with cognitive science, linguistics and history at the universities of Marburg, Hamburg, London and Oxford. After his PhD he started teaching full time at Anatolia College/ACT, Thessaloniki (4-4, minus buyouts). He was Stanley J. Seeger Fellow at Princeton University and James Martin Research Fellow at the University of Oxford. He is now is Professor of philosophy at Anatolia College/ACT, University Academic Fellow at the University of Leeds and Turing Fellow at the Alan Turing Institute, London – as well as President of the European Society for Cognitive Systems and chair of the euRobotics topics group on ‘ethical, legal and socio-economic issues’.

Müller’s research focuses on theory and ethics of disruptive technologies, particularly artificial intelligence. He has published ca. 40 academic papers as well as 14 edited volumes on the philosophy of computing, philosophy of AI and cognitive science, philosophy of language, applied ethics, etc. (citations: h-13). He has organised ca. 25 conferences or workshops and presents about one paper each month, usually by invitation. Müller organizes a conference series on the Theory and Philosophy of AI and is principal investigator of a EU-funded project on “Inclusive Robotics for a Better Society” (INBOTS). He has generated ca. 3.9 mil.€ research income for his institutions.

About the Speaker
  • Profession
    Professor
  • Company
    University of Leed