Kristin Y. Pettersen

Kristin Y. Pettersen Photo: Kai Dragland/ NTNU

Photo: Kai Dragland/ NTNU

Norwegian

Kristin Y. Pettersen er Professor ved Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU, hvor hun har vært ansatt siden 1996 og var Instituttleder i perioden 2011-2013. Hun er nøkkelforsker ved Senter for fremragende forskning NTNU AMOS (Autonomous Marine Operations and Systems). Hun er en av gründerne bak NTNU spin-off-selskap Eelume AS, hvor hun var daglig leder i perioden 2015-2016 og nå er styremedlem. Hun har publisert fire bøker og mer enn 250 vitenskapelige artikler og har vunnet internasjonale priser for forskningen sin. Hun er utnevnt til IEEE Fellow, medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi.

Enlglish

Kristin Y. Pettersen is a Professor in the Department of Engineering Cybernetics, NTNU where she has been a faculty member since 1996. She was Head of Department 2011-2013, Vice-Head of Department 2009-2011, and Director of the NTNU ICT Program of Robotics 2010-2013. She is Adjunct Professor at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI). In the period 2013 – 2022 she is also Key Scientist at the CoE Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (NTNU AMOS). She is a co-founder of the NTNU spin-off company Eelume AS, where she was CEO 2015-2016.

She received the MSc and PhD degrees in Engineering Cybernetics at NTNU, Trondheim, Norway, in 1992 and 1996, respectively. She has published four books and more than 250 papers in international journals and refereed conferences. Her research interests focus on nonlinear control of mechanical systems with applications to robotics, with a special emphasis on marine robotics and snake robotics. She was awarded the IEEE Transactions on Control Systems Technology Outstanding Paper Award in 2006 and in 2017.

She was a nominated and elected member of the Board of Governors of IEEE Control Systems Society 2012 – 2014 and is currently a member of the IFAC Council. She has also held and holds several board positions in industrial and research companies. She was Program Chair of the IEEE Conference on Control Technology and Applications in 2018 and has served as Associate Editor for several IEEE CSS conferences. She has served as Associate Editor of IEEE Transactions on Control Systems Technology and IEEE Control Systems Magazine, and is Senior Editor of Transactions on Control Systems Technology. She is IEEE CSS Distinguished Lecturer 2019-2021. She is an IEEE Fellow, member of the Norwegian Academy of Technological Sciences, and member of the Academy of the Royal Norwegian Society of Sciences and Letters.

 

 

 

 

 

 

About the Speaker
  • Profession
    Professor
  • Company
    Department of Engineering Cybernetics, NTNU
  • Web Sites