Keith Downing

keithDowning

Keith arbeider med biologisk inspirerte tilnærminger til kunstig intelligens (AI), et område i skjæringspunktet mellom flere felt: AI, Artificial Life (ALife), Computational Neuroscience, og Cognitive Science. Hans hovedinteresse er i den simulerte utviklingen av nevrale nettverk, som igjen ligger mellom to hovedforskningsdisipliner: Evolutionary Algorithms (EAs) og Artificial Neural Networks (ANNs).

Hans første bok, “Intelligence Emerging”, ble utgitt av MIT Press i 2015.

Keith lærer flere av NTNUs AI-klasser, med bidrag som varierer fra fullt ansvar til noen forelesninger hvert semester. Disse klassene inkluderer: Initial AI, AI Programmering, og Subsymbolic AI Methods, sammen med mindre hyppige forelesninger i Machine Learning og AI Methods.

 

Keith arbeider med Bio-inspirert tilnærminger til kunstig intelligens (AI), et område i skjæringspunktet mellom flere felt: “AI”, “Artifical life (Alife)”, “Computational Nueroscience” og “Cognitive Science”. Hovedinteressen er den simulerte utviklingen av nevrale nettverk, som igjen ligger mellom hovedforskningsdisipliner: “Evolutionary Algorithms” (EAs) og “Artifical Neural Networks” (ANNs)

Hans første bok, “Intelligence Emerging”, ble utgitt av “MIT press” i 2015.

Keith lærer flere av NTNUs AI klasser, med bidrag som varierer fra fullt ansvar til noen forelesninger hvert semester. Disse klassene inkluderer: “Introduksjon AL”, “AI programmering” og “Subsymbolic AI Methods”, sammen med mindre hyppige forelesninger i “Machine learning” og “AI Methods”.

About the Speaker
  • Profession
    Professor
  • Company
    Department of Computer Science, NTNU
  • Web Sites