Stands – Olavshallen

Stands – Olavshallen

 

NTNU


SINTEF


Nokios


NTNU Institutt for design


Cinemateket


Crispin Glover Records


NTNU Institutt for klinisk og molekylær medisin

  • Kan vi oppdage lungekreft med bare en blodprøve i fremtiden? Vi forsker på arvemateriale (DNA) fra kreftceller som lekker ut i blodet til kreftpasienter. Dette inneholder masse informasjon om kreften og kan i fremtiden gjøre oppdagelsen av kreft enklere

Fem innblikk i helseforskning


U;REDD en utstilling om angst


African Bio Services


Akademika


Radio Imaginaria


Seaweed Energy Solutions


IACEE 2020