Trond Amundsen

Trond Amundsen Per Harald Olsen/ NTNU

Foto: Per Harald Olsen/ NTNU

Trond Amundsen er professor i dyreatferd ved NTNU, og er spesialist på dyrenes mangfoldige kjønns- og familieliv. Amundsen har forsket på seksuell seleksjon, foreldreomsorg og kommunikasjon hos en rekke dyrearter, fra Antarktis til tropiske korallrev, og ikke minst i fjell og kystmiljø i Skandinavia.

Amundsen har publisert forskningen sin i ledende internasjonale tidsskrifter, deriblant Nature, og er medredaktør av boka Animal Signals: Signaling and Signal Design in Animal Communication. Amundsen er en internasjonal ekspert på «den andre siden av seksuell seleksjon» – studiet av hunnlig skjønnhet i dyreverdenen. Tradisjonelt har forskningen sett på flotte farger og annen prakt blant dyr som en «hann-ting», mens hunnlig prakt har vært oversett. Amundsens forskning har bidratt til å rette opp denne skjevheten. Han fokuserer på dynamikken i dyrenes kjønnsroller – hvordan konkurranse ikke bare mellom hanner men også mellom hunner former dyrenes utseende og atferd. I dag arbeider Amundsen særlig med hvordan klimaet påvirker livshistorie og seksuell seleksjon hos dyr.

Amundsen har engasjert seg i offentlig ordskifte om forskning og i formidling av forskning til folk flest. I sitt arbeid på tropiske korallrev har han i seinere år sett hvordan revene dør som når vannet blir for varmt, og har engasjert seg i å formidle kunnskap om hvordan et varmere klima truer verdens korallrev. Amundsen vant i 2018 NTNUs pris for forskningsformidling.

About the Speaker
  • Profession
    Professor i dyreatferd
  • Company
    Institutt for biologi, NTNU
  • Web Sites