Foredragsholdere

Siri Granum Carson
Førsteamanuensis
Stephen Fry
Skuespiller, manusforfatter, forfatter, dramatiker, journalist, poet, komiker, tv-programleder og filmregissør.
Professor i statsvitenskap
Snowden Photo: Laura Poitras/ ACLU
Photo: Laura Poitras/ACLU Edward Snowden er en tidligere etteretningsoffiser som har tjent CIA, NSA, og DIA i nesten et tiår som faglig ekspert på teknologi og cybersikkerhet. I 2013 delte han gradert informasjon om det amerikanske etterretningsprogrammet PRISM, som drives av etterretningsorganet National Security Agency (NSA) i USA. Dokumentene han lekket avslørte et hemmelig samarbeid...
Amy Webb Photo: Mary Gardella
Professor and CEO
Donna Zuckerberg
Klassiker, forfatter og direktør i Eidilon
Ben Goldacre
Medisinsk forsker
Professor, kunstner og entreprenør
Zeynep Tufekci
Techno-sociologist
Neil Harbisson Photo: LarsNorgaard
Contemporary artist and cyborg activist
MOON RIBAS Photo: lars Nordgaard
Kyborger
Rachel Botsman
Author, writer, Lecturer
Dan Janzen
Professor
Teemu Roos
Associate Professor
Roberto Verganti Photo: Carla Sedini
Professor of Leadership and Innovation
Paul Collier
Professor i økonomisk og offentlig politikk
Daan Frenkel Photo Gabriella Bocchetti©University of Cambridge
Professor i teoretisk kjemi
Kate Marvel
Klimaforsker
Karl Ove Moene Photo: UIO
Professor
Førsteamanuensis
Kristina Edstrom Photo: Thor Nielsen / NTNU
Kjemiker og forsker
Ragnar Torvik Photo: Therese Lee Støver
Professor i samfunnsøkonomi
Steinar Krokstad @Maria Stuifbergen
Professor og forsker
Maria Stromme Credit: Uppsala University
Professor i nanoteknologi
Thea Thorsen Photo: Thor Nielsen
Førsteamanuensis i klassiske fag
Gunnar Tufte NTNU
Professor
Marie Moe Photo: Chris Guldberg/ Sintef
Forskningsleder for informasjonssikkerhet
Trond Amundsen Per Harald Olsen/ NTNU
Professor i dyreatferd
Asta Håberg FOTO: Karl Jørgen Marthinsen/ NTNU
Professor i nevrovitenskap
Toril Aalberg Photp: Elin Iversen/NTNU
Professor og instituttleder
Nils Røkke Sintef
Executive Vice President Sustainability
Alex Hansen
Professor
keithDowning
Professor
Ieva Martinkenaite
Vice President