Verdikrigere

Foredrag | Passer for ungdom/voksen

Verdier kan både beskrives som kilde til sosial og politisk stabilitet og som kilde til uforsonlig politisk konflikt. Hvordan er det mulig? Kan dagens politiske konflikter i Europa tolkes som resultat av verdier i rask endring?

Anders Todal Jenssen er professor i statsvitenskap og valgforsker. Han har det siste året ledet gjennomføringen av den norske delen av den europeiske verdiundersøkelsen, som er et omfattende forskningsprogram som skal gi innsikt i de grunnleggende verdier og holdninger vi finner hos befolkningen i landene i Europa, og hvilken utvikling og endringstrekk som kan påvises i verdi- og holdningsmønstrene våre.

Event Details