Universitet utfordrer og utfordres

Debatt | Passer for ungdom/voksen

NTNU-professor Aksel Tjora har invitert kolleger på tvers av fag og geografi til å diskutere universitetssektorens utvikling og utfordringer i den kommende boka «Universitetskamp». I denne paneldebatten deltar en del av bidragsyterne for å diskutere hvordan de mange reformene og det økonomisk-politiske presset på sektoren skaper utfordringer for ansatte og studenter og hvordan sektoren selv genererer interne motkrefter.

Spørsmål knyttet til nyliberal styring (new public management) og vekt på det målbare, det norske fagspråkets rolle, strukturendringer (fusjoner etc.) vil komme opp i tilknytning til de store spørsmålene: Hva vil vi med universitetet? Hva slags rolle kan og skal det spille i samfunnet i dag og framover?

Panel:

Dag Hessen, Professor of Biology, University of Oslo

Bente Rasmussen, Professor Emerita of Sociology, NTNU

Sigrun Haugdal Hitland, student of Psychology, NTNU

Aksel Tjora, Professor of Sociology, NTNU

Panelet modereres av Emil Øversveen, PhD Fellow of Sociology, NTNU

 

Foto: Victor Kleive

Event Details