Ungdommens miljødebatt

Debatt | Passer for ungdom/voksen

Den eneste måten å stanse klimaendringene på er å slippe ut mye mindre klimagass enn vi gjør i dag, og at vi står sammen for å finne løsninger. Folk må skjønne alvoret, og vi er alle avhengig av ansvarsbevisste og klimavennlige handlinger. Barn og unge kan utgjøre en forskjell, og klimatiltak må settes på dagsorden i barnehagen, på skolen og øvrige aktuelle nærmiljø-arena. Voksne beslutningstakere må foreta klimavennlige valg, for det er vi vi unge som må ta regninga for tiltaksløshet i klimapolitikken. Vi går på skole for framtida vår, men det er ikke noe vits i å studere for ei framtid hvor miljøet er ødelagt.

Hvilke utfordringer og muligheter er det i overgangen til et bærekraftig samfunn? Hva kan man gjøre i sitt nærmiljø for å kutte klimagassutslipp? Hvordan kan barn og unge få bedre mulighet til å påvirke fremtidens klimapolitikk og hvilke utfordringer ser dere?

Panelet kommer til å bestå av ungdomspolitikere, engasjerte elever og representanter fra miljøorganisasjoner.

Debattleder: Selma Leraand Mogstad (Ungdommens bystyre)

Event Details