TRD3.0 Universitetskommunen – hvorfor, hva og hvordan

TRD3.0 Universitetskommunen – hvorfor, hva og hvordan

Trondheim kommune og NTNU til Åpen dag på “Innovasjonstorget” Erling Skakkes gt 14

Alle er velkommen til møte med forskere, studenter og praktikere som deler ambisjoner og resultater

Gratis inngang

Etter innledninger er scenen er åpen for 5 minutters presentasjoner på tema innenfor

  • Smart, bærekraftig by
  • Helse og velferd
  • Oppvekst og utdanning
  • Byutvikling
  • Innovasjon og omstilling
  • Åpen klasse

Vil du presentere

Legg inn en kort tittel i påmeldingsskjemaet

Arrangementet starter kl. 14:00 og avsluttes med konversasjonskafe 16:45 – 18:00

Event Details