The Micro Challenge

Foto: Ivar Kvaal, Vegar Moen og Marie Moen

Contributing artists: Ane Graff and Aksnes & Moen

I utstillingen The Micro Challenge tar to kunstprosjekter utgangspunkt i et felles tema: Hva er noen av de globale helseutfordringene i vår tid? Og hvordan forholder vi mennesker oss til disse?

Ane Graff skaper skulpturer som peker på sammenhengen mellom forurensende stoffer i vårt nærmiljø og ulike autoimmune sykdommer, mens kunstnerduoen Aksnes & Moen vil tematisere antibiotikaresistens i et stedsspesifikt arbeid som også er knyttet til Gråmølnas historie.

Åpningstider:

Utstillingsåpning søndag: 12:00 – 18:00

  • Johan Börjesson, direktør, Trondheim kunstmuseum og Magnus Steigedal, direktør, NTNU helse ønsker velkommen
  • Nina Refseth, administrerende direktør for Museene i Sør-Trøndelag (MiST), åpner utstillingen

Mandag – onsdag: 10:00 – 18:00


Få også med deg arrangementene

Skal lage kunst om antibiotikaresistens og sykdommer

Event Details