The Iron Ring – Cecilia Jonsson

Utstilling | Passer for alle

Sommerutstilling hos TEKS – Trondheim Elektroniske Kunstsenter

Mixed media-installasjon: Imperata cylindrica gress / Jern-artefakter / Videoprojeksjon / Bok

Der ”grønn gruvedrift” sikter mot en mer bærekraftig drift generelt, utforsker The Iron Ring i stedet hvordan forurensede gruveområder kan brukes til å utvinne metaller fra planteliv rundt gruvene, og samtidig restituere disse områdene. I The Iron Ring har 24 kg jernkontaminert gress, høstet fra et forurenset gruveområde, blitt omgjort til en 2 gram tung jernring.

Jern er essensielt for å opprettholde liv og har en lavere toksisitet enn andre metaller. Omfattende og forlatte gruveområder og andre menneskelige aktiviteter har imidlertid ført til en radikal økning av metalliske utslipp med store skader på økosystemer som konsekvens. Såkalte jern-hyperakkumulerende planter kan trekke ut uorganisk jern og er tolerante for å vokse i den type forurensede områder. Planten henter opp metallet for så å innkapsle det i ekstremt høye konsentrasjoner i røttene, stilkene og bladene. For å rense forurenset jord må  imidlertid denne prosessen baseres på menneskelig interaksjon; dyrking og innhøsting. Plantenes biomasse – eller med andre ord, deres forurensede biologiske materiale – må fjernes fra bakken før plantene visner om høsten og metallet tilbakeføres jordsmonnet. Innhøsting bidrar i tillegg til fremvekst av nye planter og sikrer videreføring av renseprosessen året etter.

The Iron Ring gjør nytte av renseprosessen til den naturlig viltvoksende gressorten “Imperata Cylindrica”. Dette er et aggressivt og viltvoksende gress med en noe oversett jerntoleranse med egenskap til å hyperakkumulere jern i røttene, stilkene og bladene. Innhøsting av gresset kan bidra til  økologisk rehabilitering av forlatte jerngruver.

I installasjonen tas publikum med gjennom prosjektets ulike forsøk, fiaskoer og triumfer. Utvinningsprosessen er utført i nært samarbeid med lokale bønder, smeder, forskere og teknikere. The Iron Ring består av ulike gjenstander og en videodokumentasjon som representerer de syv kronologiske trinnene som kreves for å skape en jernring fra 24 kg gress høstet fra en forsuret elvebredde i et landskap totalt forvandlet av 5000 års gruvedrift.

I tillegg til utstillingen foreligger en bok i et begrenset opplag som dokumenterer prosjektet. Denne inkluderer et omfattende visuelt essay om prosessen bak The Iron Ring og en tekst som ser på prosjektet fra et miljøvernsperspektiv. Boken inneholder også en tekst av professor James Jackson Griffith som drøfter The Iron Ring fra et økofilosofisk perspektiv.

The Iron Ring er utviklet med støtte fra: PNEK – Produksjonsnettverk for elektronisk kunst / V2_ Institute for Unstable Media / Norsk Kulturråd.

Spesiell takk til: Linda Tulldahl / Silvia Czaia / Antonio Serrano / Laboratory Services International / Eric Hulsman / Thijs van de Manakker / Marnix de Nijs / Eva Brita Åkerlund / Odd B. Gaustad, Rolls-Royce Bergen Foundry / Toni Bogdanoff & Esbjörn Ollas, School of Engineering, Jönköping University.

Cecilia Jonsson (1980 SE/NO) is a visual artist whose research-based projects spans from installation, sculpture, sound, image and kinetic works. Her work is informed by scientific methods and often consists of site-specific, artistic interpretations of phenomena and processes of nature. The projects are developed as investigations of physical and ideological properties of the raw materials that form the basis of human existence, from origins deep down in the earth, to the extraction, transformation and global exploitation.

Åpningstider:
Søndag 16. juni – onsdag 19. juni kl. 12:00 – 18:00
Gratis inngang

Les mer om Trondheim Elektroniske Kunstsenter her.

Event Details