Flere og flere mangler rent vann: Kan grunnforskning hjelpe dem?​

Alex Hansen

Morgenprogram mandag: 10:00 – 11:30

Flere og flere mangler rent vann: Kan grunnforskning hjelpe dem?

Det er jo ikke mangel på problemer vi som art står overfor. Ett av de alvorligste er vannsituasjonen.  Betydelige deler verdens befolkning har problemer i dag med å skaffe rent vann og dette er en situasjon som vil bli gradvis verre.  Vi hører ikke så mye om dette problemet her i den rike verden siden dette primært rammer fattige land.  Men vi i Norge har faktisk både et ekstra ansvar og en ekstra mulighet til å hjelpe til med å finne løsninger gjennom den store kunnskapsbasen vi har utviklet gjennom dekader med oljeindustri og forskning på oljerelaterte problemer – problemer som ligger nært opp til de som man møter i forbindelse med vann.  Hvordan skal vi greie å kanalisere kunnskapen som vi allerede har, og som fortsatt blir skapt med stor fart slik at den blir brukbar for de som arbeider direkte med vannproblematikken?  Det er her feltet «porøse mediers fysikk» kommer inn.  Det er ungt som selvstendig forskningsfelt, men det vokser raskt.  Grunnforskning defineres ofte som det å svare på spørsmål som er interessante i seg selv uten tanke på anvendelser. Men i dette feltet er situasjonen den at når svarene står der, blir også anvendelsene klare.  Da skapes det en linje fra oljeindustrien gjennom grunnforskningen til hydrologien.  Jeg vil beskrive noen av de sentrale problemstillingene som vi i porøse mediers fysikk arbeider med og hvor vi er med hensyn på å få til «linjen» som beskrevet over.

Event Details