Smarte bærekraftige byer med mennesket i sentrum

Smarte bærekraftige byer med mennesket i sentrum

Innen 2030 må alle byer gjennomføre FNs bærekraftsmål. For å kunne oppnå alle bærekraftsmål, ikke bare 1 og 1, må byene utvikle strategier som setter mennesket i sentrum, med gjennomtenkt formgivning, solide samarbeidsprosesser, og smarte IKT-baserte løsninger der det gir merverdi. Det viktigste er at lokalsamfunn blir med på utviklingen og skaper den sammen, slik at de nye løsningene er godt tilpasset lokalforhold, og kan få langsiktig tillitt og aksept hos dem som skal bruke løsningene i dagliglivet.

Det vil kreve nyskapende modeller for samfunnsdeltakelse, tilrettelegging for samarbeid, og visualisering av løsninger og data slik at flere forstår hva som står på spill. Denne presentasjonen vil vise hvordan NTNU samarbeider med fremragende aktører innen medvirkning og samskaping, IKT og visualisering, arkitektur, planlegging og forvaltning, for å forbedre måten byer utvikles og forvaltes, med eksempler av lokale og internasjonale prosjekter.

Event Details