Paneldebatt om klimaendringene

Photo: Colourbox

Tidsrom: 14:30 -16:10

Paneldebatt om klimaendringene

Nils Røkke, Erik Solheim, Kate Marvel og Edgar Hertwich i samtale med Thomas Seltzer

Nils Røkke Sintef
Executive Vice President Sustainability
Kate Marvel
Klimaforsker
Event Details