Mangfold og kjønns(u)balanse i forskning

Mangfold og kjønns(u)balanse i forskning

Sted: Cinemateket, Olavskvartalet

Hvordan påvirker mangfold hverdagen til yngre forskere i Norge?

På dette arrangementet vil vi presentere ferske hovedfunn fra Akademiet for yngre forskere sin undersøkelse blant yngre forskere i Norge. Deretter følger en panelsamtale om mangfold og kjønns(u)balanse.

Arrangementet er åpent og vil foregå på engelsk.

Panel

  • Magnus Aronsen, Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo og Akademiet for yngre forskere
  • Arnfinn Midtbøen, Forsker, Institutt for samfunnsforskning og Akademiet for yngre forskere
  • Mattia Veroni, ph.d.-kandidat, NTNU og DION – NTNUs interesseorganisasjon for stipendiater og andre midlertidig ansatte
  • Ingeborg Lund, HR-direktør, SINTEF
  • Svandis Benediktsdottir, Likestillingsrådgiver, NTNU

Ordstyrer

Ingeborg Palm Helland, Forskningssjef, NINA (Norsk institutt for naturforskning), KIF-komiteen (Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning) og Akademiet for yngre forskere

Om arrangementet

Forskningsinstitusjoner i Norge blir mer og mer internasjonale og andelen forskningsimmigranter er spesielt høy blant ph.d.-kandidater og postdoktorer.

Hvordan påvirker denne pågående internasjonaliseringen av norsk forskningssektor, og mangfoldet dette fører med seg, hverdagslivet og karrieremulighetene til yngre forskere? Påvirker arbeidet for mangfold og kjønnsbalanse maktrelasjoner, representasjon og arbeidsforhold i sektoren? Har politikere, HR-ledere og forskningsledere tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot den pågående endringen av hverdagen til yngre forskere?

Akademiet for yngre forskere har nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant mer enn 1200 yngre forskere (under 45 år) i Norge. Flere av spørsmålene knytter seg til internasjonalisering og diskriminering.

 

 

 

Event Details