Kunnskapsbasert politikk, eller politisert kunnskap?

Debatt | Passer for ungdom/voksen

Politikere liker å slå fast at deres politikk er basert på kunnskap og uavhengig forskning. Akademia liker å slå fast at deres forskning er fri og uhildet av politikken. Men stemmer det? Hvor flinke er politikere til å skaffe seg nøytral kunnskap? Kan vi stole på at forskerne ikke lar seg påvirke av sine egne politiske og ideologiske overbevisninger, eller for den saks skyld av at de vet hvilke resultater politikerne ønsker seg? Hva kan forskningen egentlig bidra med i politikkutviklingen, og finnes det politiske spørsmål der selv all verdens forskning og kunnskap ikke kan gi noe klart svar?

Panel: Kristin Clemet (Civita) og Bjarne Foss (Prorektor for forskning)

Ordstyrer: Siv Sandvik

Event Details