Kria dalan – Bærekraftig utvikling i Øst-Timor gjennom kunnskapsutveksling

Foredrag | Passer for ungdom/voksen

Hvordan kan studenter bidra til å nå FNs bærekraftsmål? Kria dalan er et alternativ til konvensjonell bistand. Organisasjonen bygger bro mellom studenter i Norge og Øst-Timor med mål om bidra til bærekraftig utvikling i en av verdens yngste nasjoner. Øst-Timor ble selvstendig i 2002 etter 25 år med indonesisk okkupasjon. I dag lever store deler av befolkningen i fattigdom og opplever store utfordringer knyttet til svak infrastruktur.

Kria dalan ønsker å bruke metodikk fra NTNU-emnet Eksperter i Team til å fasilitere prosjektarbeid mellom studenter og unge bønder i Øst-Timor. Under foredraget vil frivillige fra både Norge og Øst-Timor snakke mer om situasjonen i landet og hvordan internasjonalt studentsamarbeid kan bidra til en bedre verden.

Les mer om organisasjonen på www.kriadalan.org.

Event Details