Folkemøte om klima


Folkemøte | Passer for ungdom/voksen

Flyskam, bompenger, vindkraft – Hvorfor må jeg svi for klimaendringene?

Folkemøte om hvem som skal ta byrdene for det grønne skiftet – folk flest, rikingene, industrien eller staten?

Arrangeres av: NTNU, Big Challenge og Adresseavisen

Foto: Morten Antonsen/Adressa

Event Details