Innovating in a world overcrowded with ideas

Innovating in a world overcrowded with ideas

Venue: Dokkhuset

Påmelding: Meld meg på seminaret.  Alle med dagspass/ festivalpass kommer inn gratis.

Siri Lill Mannes

Vi lever i en verden hvor vi oversvømmes med ideer. Takket være åpen innovasjon, design thinking, crowdsourcing, og spesielt tilgangen til digital teknologi, har vi enkel tilgang til en rekke nye muligheter.

  • Hvordan utnytter vi denne overfloden av muligheter?
  • Hvordan se for seg “det neste store”?
  • Hvordan unngå å prøve alt og falle inn i ideparadokset (jo flere ideer vi lager jo mindre innoverer vi)?

For å lykkes i en overfylt verden trenger vi en meningsfull retning. Hvordan kan vi fokusere kreativiteten til oss selv og andre mot et nytt, felles formål. Dette seminaret dreier seg om hvordan du tar det første avgjørende trinnet i enhver innovasjonsreise: utformingen av en meningsfull retning. Seminaret gir deg innsikt rundt tankegangen, prosessen og verktøyene du trenger.

Paneldebatt

tter Roberto Vergantis tale, vil han delta i en paneldebatt moderert av Siri Lill Mannes. Deltakere kan også stille spørsmål i en Q & A-økt på slutten av seminaret.

Deltagere

Per Olaf Brett

Per Olaf Brett

 

Per Olaf Brett – Ulstein International – Deputy managing director

 

 

 

 

 

Alf Steinar Sætre

Alf Steinar Sætre

 

Alf Steinar Sætre – NTNU – Professor

 

 

 

 

Innovating in a world overcrowded with ideas

 

 

Mette Øyen Roald – TINE Radikal Innovasjon – Direktør

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Verganti Photo: Carla Sedini
Professor of Leadership and Innovation
Event Details