Den 8. internasjonale konferansen for DNA-strekkoding(IBOL)

Parallelt med the Big Challenge er NTNU Vitenskapsmuseet, sammen med Artsdatabanken og Miljødirektoratet, vertskap for den 8. internasjonale konferansen for DNA-strekkoding.

Konferansen arrangeres hvert annet år og samler forskere, studenter, brukere og utviklere fra hele verden for å diskutere det nyeste innen utvikling av teknologi og bruk av molekylære verktøy for å identifisere artsmangfoldet på jorda. 17.-20. juni møtes 450 deltakere fra 60 land i Trondheim. Det internasjonale konsortiet for DNA-strekkoding (iBOL) har som mål å øke vår kunnskap om klodens artsmangfold slik at vi kan forstå sammenhengene i naturen og bidra til bærekraftig bruk uten at mangfoldet med alle sine verdier blir skadelidende. Konferansen er et ledd i å videreutvikle effektive metoder og samarbeid for å forstå og ta vare på livet på jorda.

Arrangører er altså NTNU Vitenskapsmuseet, Artsdatabanken og Miljødirektoratet.

Les mer om konferansen

1,5 milliarder til å kartlegge arter

 

 

 

 

 

Event Details