Fremtidens helse: Hva mener de unge?

Dagens unge – ofte referert til som generasjon Z – kan være viktige bidragsytere til å endre helsepolitikk, praksis og forskning. De har vokst opp med internett og vil bli storforbrukere av ny helseteknologi, gjerne i form av smarte helseapplikasjoner og «wearables». Deres forståelse av hva som er god helse og deres holdninger til eierskap og bruken av personlige helsedata, kan være annerledes enn i dag.

ScienceBusiness sitt nettverksinitiativ Healthy Measures og NTNU, inviterer til en debatt for å utforske hvordan unge i dag ser på fremtidens helsetjeneste og hvordan de vil kunne påvirke denne. Vi vil belyse og drøfte en rekke tema, som personlig medisin og genetikk, forebyggende helse, digital diagnostikk, bruk av «Internet of Things» for å håndtere egen helse hjemme og et virtuelt lege-pasient forhold.

Sted: Royal Garden (Rom: Brattøra/Tavern)

Meld deg på 


Deltagere

 

Camilla Stoltenberg
Dr.Med og Direktør ved Folkehelseinstituttet.

 

 

 

 

 

Björn Gustafsson
Professor og Dekan ved fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

 

 

 

 

 

Marianne Synnes Emblemsvåg
Stortingsrepresentant, Høyre. Utdannings- og forskningskomiteen.

 

 

 

 

 

Signe Elisabeth Åsberg

Postdoc ved NTNU og forskningskoordinator for Geminisenteret for sepsisforskning. Helseinnovatørskolen.

 

 

 

 

Håvard UlsakerHåvard Ulsaker

Medisinstudent ved NTNU. Arbeidslivsansvarlig i Norsk medisinstudentforening

 

 

 

 

Anita Navaratnam

 

Anita Navaratnam,

Managing partner, Sygeny Ltd

 

 

 

Moderator av debatten

Simon Pickard
Network Director, Healthy Measures, ScienceBusiness.

 

 

 

 

Event Details