Dreper klimaendringene verdens korallrev? En øyenvitneskildring

Trond Amundsen Per Harald Olsen/ NTNU

Trond Amundsen

Dreper klimaendringene verdens korallrev? En øyenvitneskildring

Tropiske korallrev er “havets regnskoger” – intet annet havmiljø har større biologisk mangfold, med tusenvis av fiskearter i alle regnbuens farger, og myriader av andre organismer. Korallrevene gir levebrød til millioner av mennesker, i Asias folkerike øystater, på Stillehavsøyene, og mange andre steder. Men i dag er korallrevenes framtid truet av oss mennesker, med global oppvarming som den største trusselen. Hvis oppvarmingen fortsetter som nå kan storparten av verdens rev være ødelagt om mindre enn 50 år. Intet annet naturmiljø er like truet av klimaendringene. Oppskriften på å redde revene er enkel, men vanskelig: reduserte utslipp av klimagasser.

Trond Amundsen har forsket på fisk på Australias korallrev og har sett revene blekes og dø de siste årene, som følge av ekstreme vanntemperaturer. Han vil gi en øyenvitneskildring av korallrevenes skjønnhet og rikdom – og av hva som skjer med revene når havet blir for varmt.

Trond Amundsen Per Harald Olsen/ NTNU
Professor i dyreatferd
Event Details