Elektronisk valgfusk

Foredrag | Passer for ungdom/voksen

Fremmede makter bruker mye tid og krefter på å påvirke og forvirre deg som velger. Men hva om de rett og slett kan endre stemmen din elektronisk? Eller enda enklere: bestemme valgresultatet? Ved valget i 2017 ville mange kommuner la være å telle stemmesedler for hånd. Velgerne i Finnmark i 2018 stemte på Internett, og det samme gjør velgere i Sveits og Estland. Amerikanske velgere bruker elektroniske stemmemaskiner. Vi ser på hvordan slike systemer kan angripes og hvordan kryptografi kan beskytte oss.

Kristian Gjøsteen er professor i matematisk kryptologi ved NTNU. Han utviklet den kryptologiske løsningen som ble brukt til internettstemming ved kommunevalget i 2011 og Stortingsvalget i 2013. Han har analysert og demonstrert angrep mot elektroniske identiteter, slik som BankID.

Event Details