Biologisk mangfold – Er det ennå håp?

Samtale | Passer for ungdom/voksen

Samtale mellom Sandra M. Díaz, Anne Sverdrup-Thygeson og Helge Brattebø.

Du har sikkert hørt om FNs klimapanel (IPCC), men visste du at FN også har et naturpanel (IPBES)? Naturpanelet ga i starten av mai ut en rapport med den mest omfattende globale vurderingen av biologisk mangfold som noensinne er foretatt. Ca 400 eksperter har vurdert og sammenfattet over 15000 forskningsstudier om utviklingstrekkene for artsmangfoldet i naturen. Resultatene er skremmende!

Sandra Díaz fra Argentina er en verdensledende forsker på feltet, og hun ledet arbeidet med denne rapporten. Hun er nå tildelt Gunnerusprisen i bærekraft for sitt viktige bidrag. Anne Sverdrup-Thygeson er en norsk bevaringsbiologi, godt kjent fra media og sin blogg ‘Innsektøkologene‘, samt sin nye bok ‘Innsektenes planet’, solgt i 22 land.

I denne samtalen vil Helge Brattebø, leder for NTNUs bærekraftsatsing, høre hva Sandra og Anne tenker om disse utviklingstrekkene, og hvordan de selv jobber i sin forskning. Forsvinner det så mange arter at vi faktisk har en naturkrise, ikke bare en klimakrise? Hvordan kan vi vite at dette er tilfelle? Kan vi se dette i praksis? Hva er konsekvensene av art mange arter forsvinner? Hva kan vi gjøre med dette, politisk, og du og jeg? Er det for sent å unngå denne krisen, eller er det ennå håp?


Sandra M. Díaz
Sandra Myrna Díaz er en argentisk biolog. Hun er professor, innenfor feltene økologiske samfunn og økosystemer, ved det nasjonale universitetet i Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba. Samtidig er hun seniorforsker ved det argentinske forskningsrådet CONICET. Díaz er tildelt Gunnerusprisen i bærekraft for 2019 for fremragende forskning. Prisen deles ut av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Anne Sverdrup-Thygeson
Anne er professor i bevaringsbiologi på Institutt for Naturforvaltning ved NMBU, og vitenskapelig rådgiver i NINA. På NMBU forsker og underviser hun innenfor naturforvaltning, bevaringsbiologi og bærekraftig skogbruk. Mye av forskningen hennes handler om hvordan vi påvirker skogens artsmangfold og dermed også de økosystemtjenestene skogen gir oss. Særlig er hun opptatt av det lite synlige artsmangfoldet, som insekter og sopp i gamle og døde trær, og insektenes økologiske rolle i naturen. Hun har også ansvar for et nasjonalt overvåkingsprogram for hule eiker, som er en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.

Helge Brattebø:
Brattebø er professor i Industriell økologi, leder for NTNUs tematiske strategiske satsing TSO-Sustainability, og arbeidspakkeleder i FME ZEN Research Centre. Han medvirket til opprettelsen av verdens første universitetsprogram i Industriell økologi ved NTNU. Fra og med januar 2013 har han hatt sin hovedstilling som professor i Industriell økologi ved Institutt for energi og prosessteknikk (EPT) på NTNU, og fra sommeren 2017 har han vært leder for satsingsområdet NTNU Bærekraft.

Samtalen foregår på engelsk

Event Details