Bioblitz i Trondheim

Workshop | Passer for alle

På en bioblitz gjelder det å finne så mange arter som mulig i et område i løpet av et bestemt tidsrom. Med til aktiviteten hører også å finne ut hvilke arter som er funnet og rapportere dem i Artsdatabankens tjeneste Artsobservasjoner.

Den 16. juni kl. 11.00 går startskuddet for 5 timer bioblitz i Trondheim kommune – og du er hjertelig velkommen til å være med! Arrangementet er en del av Åpen dag i Ringve botaniske hage, og hagen vil fungere som hovedkvarter for bioblitzen.

Vi hjelper deg

I et eget bioblitz-telt står eksperter på mange artsgrupper klare til å hjelpe deg med å bestemme hva du har funnet. Her er det med andre ord en fantastisk mulighet til å lære mye om artene våre. I teltet er det også erfarne brukere av Artsobservasjoner som hjelper til med å rapportere funnene dine.

Arrangementet er et samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet, Artsdatabanken og flere frivillige foreninger, som Norsk botanisk forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund, Norsk ornitologisk forening og La humla suse.

Det blir premier!

Det vil vanke premier både til store og små under bioblitzen. Hovedpremien tilfaller den som i løpet av tiden bioblitzen varer, finner flest arter i Trondheim kommune og registrerer disse i Artsobservasjoner.

Sted: Bioblitz-teltet finner du ved administrasjonsbygget til Ringve botaniske hage, inngang Lade allé 58.
Tid: Søndag 16. juni kl. 11-16
Forkunnskaper: Bioblitzen passer for alle – du trenger ingen forkunnskaper.
Nødvendig utstyr: Du trenger ikke noe spesielt utstyr, bortsett fra «klær etter vær». Vi oppfordrer likevel interesserte til å gjøre seg kjent med rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner før bioblitzen – og helst å opprette en brukerkonto. Men vi hjelper deg også med dette i bioblitz-teltet.

Foto: Ragnhild Grotli Ulseth

Event Details