AI CHALLENGE — fremtiden til Artificial Intelligence

Photo: Geir Mogen

Photo: Geir Mogen

Nysgjerrig på fremtiden? Bli med på konferansen AI Challenge

Hva er fremtiden til (og med) kunstig intelligens, og hvor går teknologien? Hvilke store samfunnsomveltninger vil vi se som følge av at kunstig intelligens får stadig mer påvirkning på samfunnet og verden rundt oss? Maskiner kan gjøre mye som mennesker ikke kan, men de er begrenset til å gjøre spesialiserte oppgaver. Fortsatt har vi en lang vei å gå for å utvikle generell intelligens hos datamaskiner.

Hva blir de virkelige gevinstene av kunstig intelligens i fremtiden? Og hvor vil teknologien møte sine begrensninger? Denne konferansen handler om kunstig intelligens både i metode- og anvendelsesperspektiv.

For mer informasjon om innledere og program, se konferansens nettsider

Event Details