Big Data for Human Development

Big Data for Human Development

Møterom: Austråt, Royal Garden Hotel

Arrangør: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU

Målet med workshopen er å

  • Gjennom en rekke populærvitenskapelige presentasjoner, gi en oversikt over viktige visjoner for, pågående forskning på, og innovasjonsresultater som stammer fra bruk av stordata («Big Data»), datavitenskap og kunstig intelligens innenfor ulike anvendelsesområdet og samfunnssektorer.
  • Bruke disse presentasjonene som grunnlag for og inspirasjon til en rundebordsdiskusjon/paneldebatt om fremtidige innovasjons- og utviklingsmuligheter, forskningsutfordringer, internasjonale samarbeidsmuligheter m.m. innenfor disse områdene.»

Workshop (deltakelse kun etter invitasjon)

Event Details