Om ressursportalen

Ressursportal om barnevernledelse

Om ressursportalen

I portalen finner du en samling av fagressurser innen viktige ledelsesområder i barnevernet. I tillegg finner du snarveier til aktuell kunnskap, relevante aktører og nettverk innen hele barnevernfeltet. 

Innholdet i Ressursportalen utarbeides av RKBU Midt-Norge (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern).  I tillegg bidrar fagfolk fra andre NTNU-miljø, fra NORD universitetet og Senter for ledelse med faglige bidrag, ledertreningsoppgaver og filmer til portalen.

Ressursportal om barnevernledelse finansieres av Barne, ungdoms- og familiedirektoratet. 

 

Hva er Ressursportal om barnevernledelse?

Kontakt

Kontakt

Åse Bratterud - Faglig ansvarlig

ase.bratterud@ntnu.no

Nora Lilly Myrland - Drift av portalen

nora.l.myrland@ntnu.no

Marie Antonsen - Drift av portalen 

marie.antonsen@ntnu.no