Om ressursportalen

Om ressursportalen

Innholdet i Ressursportal om barnevernledelse utarbeides av RKBU Midt-Norge (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern).  I tillegg bidrar barnevernledere og Senter for ledelse med faglige bidrag, ledertreningsoppgaver og filmer til portalen.

Ressursportal om barnevernledelse finansieres av Barne, ungdoms- og familiedirektoratet. 

I portalen finner du en samling av fagressurser innen viktige ledelsesområder i barnevernet. I tillegg finner du snarveier til aktuell kunnskap, relevante aktører og nettverk innen hele barnevernfeltet. 

Hva er Ressursportal om barnevernledelse?

Kontakt

Kontakt